måndag 23 juli 2012

Relocating

relocate [ˌriːləʊˈkeɪt]
vb
1. (Business / Industrial Relations & HR Terms) to move or be moved to a new place, esp (of an employee, a business, etc.) to a new area or place of employment.

Om du vill följa med så skriv din email som en kommentar så skickar jag ny location. Kommer inte att godkänna kommentarerna så era adresser kommer inte att visas.